« Grįžti

Ar į SAF-T rinkmeną galima įtraukti abu elementus tais atvejais, kai elementai yra pažymėti dviem žvaigždutėmis (**)?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8879

Kai elementai pažymėti dviem žvaigždutėmis (**), negalima į SAF-T įtraukti abiejų elementų. Turi būti pasirenkamas vienas iš grupėje nurodytų elementų, kuris įtraukiamas į pateikiamą SAF-T (vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 (VMI prie FM viršininko 2018-10-05 įsakymo Nr. VA-78 redakcija) „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo" 1 priede paaiškintomis sutartinių ženklų ( , *, **) žymėjimo reikšmėmis).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO