« Grįžti

Ar įmonė SAF-T rinkmenoje turi pateikti pagal SAF-T techninę specifikaciją privalomus elementus, nors tokios informacijos nekaupia apskaitos programoje?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8637

VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 (2018-10-05 įsakymo Nr. VA-78 redakcija) „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo" 1 priede „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninė specifikacija" paaiškintos sutartinių ženklų ( , *, **) stulpelyje „Privalomumas" žymėjimo reikšmės. Tais atvejais, kai atitinkami elementai pažymėti žvaigždute (*), reiškia, kad šie elementai turi būti įtraukiami į pateikiamą SAF-T pagal šio priedo reikalavimus. Šis elementas SAF-T paliekamas neužpildytas tik kai ūkio subjekto apskaitos sistemoje nėra elemento reikšmės. Tais atvejais, kai elementai pažymėti dviem žvaigždutėmis (**), reiškia, kad turi būti pasirenkamas vienas iš grupėje nurodytų elementų, kuris įtraukiamas į pateikiamą SAF-T pagal šio priedo reikalavimus. Kai ūkio subjekto apskaitos sistemoje nėra nei vieno iš pasirenkamų elementų reikšmės, šie elementai SAF-T paliekami neužpildyti. Žvaigždute (*) arba dviem žvaigždutėmis (**) nepažymėti elementai į pateikiamą SAF-T neįtraukiami ir neužpildomi tik tais atvejais, kai ūkio subjekto apskaitos sistemoje tokie duomenys nekaupiami, t. y. jei kaupiami, tai įtraukiami į SAF-T.

Ūkio subjektai buhalterinę apskaitą tvarko vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Verslo apskaitos standartais arba Tarptautiniais verslo apskaitos standartais, o ne SAF-T Aprašu. SAF-T rinkmenoje ūkio subjektas pateikia savo apskaitos sistemoje suvestus apskaitos duomenis standartiniu formatu pagal Apraše pateiktą SAF-T techninę specifikaciją.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO