« Grįžti

Ar laikoma pajamomis natūra, jeigu biudžetinių įstaigų darbuotojai, LR Vyriausybės nariai, Ministro Pirmininko kancleris bei diplomatinių atstovybių vadovai naudoja tarnybinius lengvuosius automobilius ne darbo metu?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-7081

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose" 1.7 p. nustatyta, jog tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimas galimas tik tarnybos reikmėms. Tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai, Vyriausybės kancleris, Lietuvos kariuomenės, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, diplomatinių atstovybių vadovai turi teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais su vairuotojais ar be vairuotojų ir kitais su jų veiklos ypatumais susijusiais atvejais, kai būtina užtikrinti jų pareigų vykdymą arba asmens saugumą, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, taip pat ministrų vykimą į susitikimus su gyventojais ir į kitus renginius.

Iš šio teisinio reguliavimo matyti, jog tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniais tikslais biudžetinėse įstaigose iš esmės negalimas, nes tai reikštų atitinkamas teisines pasekmes sukeliantį nustatytos tvarkos pažeidimą, todėl ir pagrindo vertinti gyventojų pajamas, galimai gaunamas naudojantis biudžetinių įstaigų tarnybiniais automobiliais asmeniniais tikslais, šiuo atveju nėra.

Pažymėtina, jog tai, ar automobilis naudojamas asmeniniais tikslais ar ne, apsprendžia ne (ne tik) asmens darbo laikas ar tai, kad įmonės automobiliu naudojamasi atostogų metu, o tai, kokiu tikslu šiuo automobiliu naudojamasi.

Teisės aktai
LRS  LR Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1341 „DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE"