« Grįžti

Ar nenuolatiniai Lietuvos gyventojai gali susigrąžinti pajamų mokesčio permoką, susidariusią dėl palūkanų apmokestinimo?

Atnaujinimo data: 2019-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.15] Palūkanos
[1.4.14.4] Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka
Registracijos numeris   KD-8185

 

Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai susigrąžinti pajamų mokesčio permoką, susidariusią dėl palūkanų apmokestinimo, gali tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM314 (GPM309 deklaruojant už 2018 ir ankstesnius metus).

Pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 20 punktą pajamų mokesčiu neapmokestinama palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius taip pat palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius suma, neviršijanti 500 eurų per mokestinį laikotarpį, jeigu ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1d.

Nuo 2018-01-01 pajamų mokesčiu neapmokestinamos palūkanos, kurių bendra suma neviršija 500 Eur per mokestinį laikotarpį, gautos už (GPMĮ 17 str. 1 d. 20-2 punktas):

  • vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka;
  • už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka.

 

 

Teisės aktai
LRS  GPM 17 str. 5 d.