Ar reikia užpildyti atskirus prašymus FR0512, norint paremti paramos gavėją, politinę partiją, profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus?

Atnaujinimo data: 2019-12-17
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.2] FR0512 formos pildymas ir pateikimas, tikslinimas
Registracijos numeris   KD-7588

Teikiant prašymus už 2020 m., 2019 m. ir ankstesnius gyventojas gali pasirinkti teikti:

  • tris atskirus prašymus (po vieną egzempliorių), kurių viename būtų įrašyti tik paramos gavėjai, antrame – tik politinės partijos, o trečiame – tik profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ir paramos gavėjams, ir politinėms partijoms, ir profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams;
  • arba vieną Prašymą (vieną jo egzempliorių), kuriame būtų įrašyti pasirinkti paramos gavėjai ir (ar) politinės partijos ir (ar) profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai.

Teikiant Prašymą nuo 2022-01-01 (skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius) gyventojas (jo atstovas) VMI turi pateikti vieną tinkamai užpildytą Prašymą (vieną jo egzempliorių), kuriame būtų įrašyti pasirinkti paramos gavėjai ir (ar) politinės partijos ir (ar) profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 DĖL PRAŠYMO PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ VIENETAMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS FR0512 FORMOS, PAPILDOMO LAPO FR0512P FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO