« Grįžti

Ar SAF-T rinkmenoje privaloma teikti nebalansinių (tarpinių) Didžiosios knygos sąskaitų informaciją?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8633

Teikiant duomenis SAF-T rinkmenoje, ūkio subjektai savo naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas turi sugretinti su sąskaitomis, nurodytomis  atitinkamame SAF-T Aprašo 2 priedo Sąskaitų klasifikatoriuje (toliau – Klasifikatorius).

SAF-T Aprašo 11 p. nurodyta, kad ūkio subjektai turi užtikrinti jų apskaitoje registruojamų duomenų atitikimą SAF-T pateikiamiems duomenims, taip pat šių duomenų vientisumą ir aiškumą. Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio ir 15 straipsnio  nuostatomis, ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose parodomi vadovaujantis turinio svarbos principu, tai yra daugiausia dėmesio skiriama jų turiniui ir ekonominei prasmei.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.01 ar aukštesnę XSD versiją, nebalansinių (tarpinių) Didžiosios knygos sąskaitų informacija turi būti pateikta SAF-T rinkmenoje.  Tokios sąskaitos gali būti sugretinamos su Klasifikatoriaus atitinkamos klasės ar poklasio reikšme „Kita".

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO