« Grįžti

Ar SAF-T rinkmenos Pirminių dokumentų duomenų elementų 4.3.2. „Bendra debeto suma“ ir 4.3.3. „Bendra kredito suma“ reikšmės turi būti lygios?

Atnaujinimo data: 2019-02-21
Registracijos numeris   KD-8874

Elementuose 4.3.2. „Bendra debeto suma" ir 4.3.3. „Bendra kredito suma" nurodoma elementų 4.3.4.9.1.10.1. „Suma" reikšmių suma, priklausomai nuo to, kokia reikšmė pateikiama elemente 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis" (D arba K). Elemento 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis" reikšmė priklauso nuo to, kaip Didžiosios knygos pinigų arba skolos sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.",  buvo apskaityta dokumento eilutės vertė (elementas 4.3.4.9.1.10.1.). Elemento 4.3.2. „Bendra debeto suma" reikšmė neturi būti lygi elemento 4.3.3. „Bendra kredito suma" reikšmei, t.y. 4.3. elementų grupėje pateikiama ne visa ūkinė operacija (debetas ir kreditas), o tik viena ūkinės operacijos pusė - apskaityta Didžiosios knygos banko (pinigų) arba skolos sąskaitoje (užskaitos atveju), nurodytoje elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.".

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO