« Grįžti

Ar teikiant informaciją apie depozitinės sąskaitos savininko asmeninių sąskaitų likučius, turi būti pateikiamas ir šiam asmeniui priklausančios depozitinės sąskaitos likutis?

Atnaujinimo data: 2019-03-21
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.4] Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų...
Registracijos numeris   KD-8939

Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM informaciją apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas bei sąskaitų metinių apyvartų dydį. Duomenų teikimą reglamentuoja LR MAĮ 55 str., LRV 2016-02-18 nutarimo Nr. 147 nuostatos bei Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105.
Minėtuose mokesčių teisės aktuose nenumatyta išimčių, susijusių su sąskaitų rūšimis, todėl finansų rinkos dalyvis turi teikti duomenis apie visų rūšių sąskaitas. Atitinkamai,  turi būti pranešta ir apie depozitines sąskaitas bei depozitinės sąskaitos savininko depozitinės sąskaitos likutį. Taip pat, depozitinės sąskaitos įplaukos turi būti įtrauktos vertinant bendrą metinę asmens apyvartą.
Primename, kad VMI duomenys turi būti teikiami pagal sąskaitų rūšis ir šiuo atveju „Sąskaitos rūšis" turėtų būti nurodoma „Kita sąskaita".

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 147 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimo"
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. VA-8 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo" pakeitimo