« Grįžti

DĖL UŽSIENIO VIENETŲ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOKĖJIMO UŽ NUOLATINĮ LIETUVOS GYVENTOJĄ

Atnaujinimo data: 2019-07-19
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (20.4-06E) RMA-172562

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM) informuoja, kad netenka galios VMI prie FM 2005 m. balandžio 20 d. raštas Nr. (18.25-31-1)-R-3579 „Dėl gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimo", kadangi nuo 2019 m. liepos 22 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 10 d. įsakymu VA-58/1B-620 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo" bus panaikintas įmokos kodas 8241 (Užsienio valstybės juridinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją).

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas nuolatinių Lietuvos gyventojų iš užsienio vienetų gautos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos yra priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių apskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM) bei deklaruoti šias pajamas privalo patys pajamų gavėjai – gyventojai.

Užsienio vienetai, nevykdantys ūkinės veiklos per nuolatines buveines Lietuvoje, ir turintys darbuotojų – nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie dirba Lietuvoje ir iš užsienio vienetų gauna darbo užmokestį, gali už darbuotoją sumokėti GPM pagal Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. VA-6 „Dėl Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją" nuostatas. Užsienio vienetai GPM už kiekvieną darbuotoją turi sumokėti atskiru pavedimu iš atidarytos sąskaitos Lietuvoje esančiose kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose užpildydami mokėjimo nurodymo formos pradinio mokėtojo ar kitą mokėjimo nurodymo skiltį, skirtą mokesčių mokėtojo, už kurį moka, duomenims nurodyti, ar laukelį, skirtą unikaliam mokėtojo kodui nurodyti. GPM sumos turi būti sumokamos įmokos kodu 1441 (Gyventojų pajamų mokestis mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo).

Informaciją apie biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

 

Viršininko pavaduotojas

 

                                                                               Artūras Klerauskas