Kada ir kam dienpinigių norma gali būti didinama 100 procentų ir neapmokestinama GPM?

Atnaujinimo data: 2019-10-24
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.4.1] Kitų įmonių
[1.4.8.17] Pajamos iš mažųjų bendrijų
Registracijos numeris   KD-764

 

Nuo 2020-01-01:

Komandiruotės į užsienį metu vieneto vadovo arba individualios įmonės savininko, tikrojo ūkinės bendrijos nario ar mažosios bendrijos nario, kai šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma negali būti didinama 100 procentų.

Iki 2019-12-31:

Jeigu į komandiruotę užsienyje vyksta  vieneto vadovas, mažosios bendrijos vadovas, kuris yra tos bendrijos narys arba individualios įmonės savininkas, tikrasis ūkinės bendrijos narys ir šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma gali būti didinama 100 procentų. Ši nuostata netaikoma vykstant į komandiruotę Lietuvoje.

Kai dienpinigiai išmokami individualių įmonių savininkams, ūkinių bendrijų tikriesiems nariams ir mažųjų bendrijų nariams, apribojimas, susijęs su jų gaunamomis pajamomis, netaikomos, nes jų darbas nėra grindžiamas darbo sutartimi ir išmokėtos dienpinigių normos neapmokestinamos GPM.

Teisės aktai
LRS  LRV 2003-01-28 nutarimas Nr. 99 „DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO" II d. 4 p.