« Grįžti

Kada mokesčių mokėtojas turi būti pasirengęs teikti SAF-T rinkmeną, jei jo finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9056

Tuo atveju, kai mokesčių mokėtojo finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais, pareiga teikti SAF-T rinkmeną atitinkamais finansiniais metais viršijus 2015-07-01 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime Nr. 699 nurodytas grynasias pardavimo pajamas, atsiranda nuo atitinkamų mokesčių mokėtojo finansinių metų pradžios. Pavyzdžiui, jei mokesčių mokėtojo finansiniai metai prasideda 2018 m. liepos 1 d. ir  2018-07-01 – 2019-06-30 ataskaitinio laikotarpio jo grynosios pardavimo pajamos viršijo 300 tūkst. Eur., tuomet pareiga mokesčių mokėtojui teikti SAF-T rinkmeną atsiranda nuo 2020 m. liepos 1 d.

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 699 DĖL APSKAITOS DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO STANDARTINĖJE APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO