« Grįžti

Kaip bus nustatoma, kurio ilgalaikio turto, nurodyto FR0457 formoje, bus skaičiuojamas nusidėvėjimas, o kurio (pvz., lengvojo automobilio, naudojamo advokato veikloje) neskaičiuojamas (nepriskiriamas leidžiamiems atskaitymams)?

Atnaujinimo data: 2019-10-09
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.5] i.APS
Registracijos numeris   KD-9019

 

Programoje įkeltas informacinis pranešimas, kurio tikslas priminti naudotojui apie ilgalaikio turto leidžiamų atskaitymų išlaidas: „Lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirtos tik tais atvejais, kai lengvieji automobiliai yra naudojami tik transporto paslaugoms (pavėžėjimui) arba vairavimo mokymo paslaugoms teikti ir (arba) nuomoti." Patys naudotojai i.APS turi dėti žymą, kad veikloje naudojamam automobiliui, kaip ilgalaikiui turtui, turi būti skaičiuojamas nusidėvėjimas.