Kaip meno kūrėjui įgyti paramos gavėjo statusą?

Atnaujinimo data: 2019-07-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.3] Asmenys, galintys teikti / gauti paramą
Registracijos numeris   KD-8671

 

Paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas. Meno kūrėjo statusą turintys asmenys, pageidaujantys gauti paramą, turi įgyti ir paramos gavėjo statusą. Meno kūrėjų prašymus suteikti paramos gavėjo statusą priima Kultūros ministerija.

Prašymai suteikti paramos gavėjo statusą Kultūros ministerijai pateikiami kasmet iki vasario 20 d. Pvz., 2019 m. paramą gauti pageidaujantiems meno kūrėjams prašymus suteikti paramos gavėjo statusą reikia pateikti iki 2019 m. vasario 20 d.

Informacija apie tikslų prašymų priėmimo laiką, vietą ir kita susijusi informacija skelbiama LR kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Teisės aktai
LRS  LR kultūros ministro 2016-11-30 įsakymas Nr. V-925 „DĖL PARAMOS GAVĖJO STATUSO SUTEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"