Kaip nutraukti / panaikinti ar atsisakyti atstovavimo teisių EDS?

Atnaujinimo data: 2019-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3.1.2] Juridiniai asmenys
Registracijos numeris   KD-4602

Kai mokesčių mokėtojas nori pakeisti sutarties priede nurodytus duomenis, jis mokesčių administratoriui per EDS ar raštu turi pateikti tinkamai užpildytą naują sutarties priedą.

Nutraukti mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) EDS naudotojų atstovavimą ar administratoriaus teisę, kuri buvo suteikta atstovams, mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovas ar jam prilygintas asmuo gali per EDS:  prisijungęs prie EDS turi pasirinkti skyrių„NUSTATYMAI-> Sutartis ir priedai. Sutarties priedų sąraše pasirinkti atstovą, kuriam norima pakeisti arba panaikinti teises. Atvėrus sutarties priedo kortelę yra galimybė pakeisti arba nutraukti visas teises arba mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo) ir mokesčių administratorius ar jų įgalioti asmenys turi pateikti raštu tinkamai užpildytą pasirašytą sutarties priedą.