Kaip prisijungti prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS)?

Atnaujinimo data: 2019-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3.1.1] Fiziniai asmenys
Registracijos numeris   KD-7513

Prie EDS prisijungti gali:

1. identifikuoti leidžiančios autentifikavimo sistemos naudotojai, kai mokesčių administratorius su tokios autentifikavimo paslaugos teikėju yra pasirašęs duomenų teikimo sutartį;

2. asmenys, deklaravę savo stacionaraus elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą;

3. su VMI suteiktomis prisijungimo prie VMI IS priemonėmis.

Prisijungimo prie VMI IS priemonės suteikiamos:

1. prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities (toliau – Mano VMI) ir užpildžius elektroninių paklausimų formą;

2. paskambinus į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamentą (toliau – MID), kai Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenamąją vietą yra deklaravęs užsienio valstybėje;

3. atvykus į AVMI.

Kitą naudingą informaciją EDS vartotojams rasite čia.