« Grįžti

Kaip skaidyti labai didelės apimties SAF-T rinkmenas, naudojant papildomą priemonę?

Atnaujinimo data: 2019-02-21
Registracijos numeris   KD-8902

Labai didelės apimties SAF-T rinkmenoms ir/ar jos dalims (toliau – rinkmena) pateikti bus galima naudojantis papildoma priemone – mokesčių mokėtojo lokaliame kompiuteryje (klientinėje dalyje) (toliau  - kliento kompiuteris) veikianti programine įranga (toliau - File Transfer PĮ), kuri užtikrins didelių rinkmenų techninį skaidymą ir siuntimą į i.SAF-T (maksimalus rinkmenos / rinkmenos dalies dydis 2TB).

File Transfer PĮ sukurta panaudojant atvirojo kodo biblioteką Apache Commons FTPSClient, skirta vienos ar daugelio rinkmenų įkėlimui į dedikuotą serverį. Galima įkelti nesuglaudintas .xml ir suglaudintas .zip rinkmenas (.zip archyve turi būti tik viena rinkmena). Rinkmenos siunčiamos techninėmis dalimis, esant poreikiui, rinkmenų siuntimą galima laikinai sustabdyti ir vėliau pratęsti, taip pat, nutraukti rinkmenų siuntimą ir ištrinti jas iš siunčiamų rinkmenų sąrašo. File Transfer PĮ realizuotas klaidų aptikimo mechanizmas esant ryšio sutrikimams, tikrinamas nusiųstų duomenų integralumas.

File Transfer PĮ autentifikavimas bus atliekamas pagal pateikto naudotojo sertifikato identifikacinius duomenis. Sertifikato aprašymą ir užsakymo funkcionalumą galima pasiekti prisijungus prie i.MAS „Žiniatinklio paslaugos".

Kliento kompiuteryje bus reikalinga įdiegti Java SE 8 (Runtime Environment) ar aukštesnę versiją. Nuoroda parsisiuntimui:

 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

Java SE 8 (Runtime Environment) sertifikuotos operacinės sistemos išvardintos gamintojo puslapyje adresu: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/certconfig-2095354.html.

I.SAF-T posistemio svetainėje bus patalpintos nuorodos, kurių pagalba į kliento kompiuterį bus galima paketuose parsisiųsti PĮ .exec (skirtą Windows šeimos operacinėms sistemoms) arba .jar.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO