« Grįžti

Kaip turi būti pateikta SAF-T rinkmena, jei laikotarpis, už kurį prašomą pateikti SAF-T rinkmeną, yra ilgesnis nei įmonės ataskaitiniai metai?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8883

Jei tikrinamas laikotarpis yra ilgesnis nei ūkio subjekto ataskaitiniai metai, SAF-T rinkmena turi būti skaidoma ir buhalterinės apskaitos duomenys pateikiami rinkmenos dalyse, skaidytose laikotarpiais, ne ilgesniais nei ataskaitiniai metai.

Detalus SAF-T rinkmenos skaidymo galimybių aprašymas pateiktas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, paskelbtoje VMI internetinėje svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/saf-t.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO