« Grįžti

Kaip turi būti pildomi SAF-T rinkmenos Pagrindinės duomenų bylos elementai „Debeto arba kredito požymis“?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-8993

Elementuose „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") reikšmė, identifikuojanti ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipą:

  • Elemente 2.2.1.14.1.10. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 2.2.1.14. „Neapmokėti pardavimo dokumentai" pateikti pirkėjų / debitorių neapmokėti dokumentai didina ar mažina įmonės gautiną iš pirkėjo / debitoriaus skolą. Tuo atveju, kai dokumento suma didina gautiną pirkėjo / debitoriaus skolą, elemente 2.2.1.14.1.10. nurodoma reikšmė „D", kai dokumento suma mažina gautiną pirkėjo / debitoriaus skolą – nurodoma reikšmė „K";

Elemente 2.3.1.14.1.10. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 2.3.1.14. „Neapmokėti pirkimo dokumentai" pateikti neapmokėti dokumentai tiekėjams / kreditoriams didina ar mažina įmonės mokėtinas skolas tiekėjams / kreditoriams. Tuo atveju, kai dokumento suma didina įmonės mokėtiną skolą tiekėjui / kreditoriui, elemente 2.3.1.14.1.10. nurodoma reikšmė

  • „K", kai dokumento suma mažina mokėtiną skolą tiekėjui / kreditoriui – nurodoma reikšmė „D";
  • Elemente 2.10.1.8.1.18.1.7. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 2.10.1.8.1.18. „Turto perkainojimo informacija" pateiktas turto perkainojimo rezultatas didina ar mažina turto vertę. Tuo atveju, kai perkainojimo rezultatas didina turto vertę, elemente 2.10.1.8.1.18.1.7. nurodoma reikšmė „D", kai perkainojimo rezultatas mažina turto vertę – nurodoma reikšmė „K".