« Grįžti

Kaip turi būti pildomi SAF-T rinkmenos Pirminių dokumentų dalies elementai „Debeto arba kredito požymis“?

Atnaujinimo data: 2019-02-28
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-8994

Elementuose „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") reikšmė, identifikuojanti ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipą:

  • Elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, kaip dokumento eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos pajamų ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.". Jei eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąskaitos debete, elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D", jei buvo apskaityta kredite – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.1.4.15.6. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.1.4.15. „Atsiskaitymas" pateikta pardavimo dokumentui taikoma kaupiamoji nuolaida mažina ar didina dokumento vertę. Tuo atveju, kai kaupiamosios nuolaidos suma mažina pardavimo dokumento vertę, elemente 4.1.4.15.6. nurodoma reikšmė „D", kai nuolaidos suma didina pardavimo dokumento vertę – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, kaip dokumento eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąnaudų / atsargų / turto ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.". Jei eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąskaitos debete, elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D", jei buvo apskaityta kredite – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.2.4.15.6. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.2.4.15. „Atsiskaitymas" pateikta pirkimo dokumentui taikoma kaupiamoji nuolaida mažina ar didina dokumento vertę. Tuo atveju, kai kaupiamosios nuolaidos suma mažina pirkimo dokumento vertę, elemente 4.1.4.15.6. nurodoma reikšmė „K", kai nuolaidos suma didina pirkimo dokumento vertę – nurodoma reikšmė „D";
  • Elemente 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, kaip dokumento eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos pinigų / skolos sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.". Jei eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąskaitos debete, elemente 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D", jei buvo apskaityta kredite – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.3.4.10.1.5. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.3.4.10. „Informacija apie faktiškai gautas / suteiktas nuolaidas" pateikta dokumentui taikyta nuolaidos vertė mažina ar didina mokėtinos / gautinos sumos vertę. Tuo atveju, kai nuolaidos suma mažina vertę, elemente 4.3.4.10.1.5. nurodoma reikšmė „K", kai nuolaidos suma didina vertę – nurodoma reikšmė „D";
  • Elemente 4.4.4.8.1.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.4. „Prekių judėjimas" pateikta balansinė vertė didina ar mažina įmonės apskaitytų atsargų vertę. Tuo atveju, kai balansinė vertė didina atsargų vertę, elemente 4.4.4.8.1.17. nurodoma reikšmė „D", kai balansinė vertė mažina atsargų vertę – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.5.2.8.1.5. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)" pateikta ūkinė operacija didina ar mažina įmonės apskaityto ilgalaikio turto vertę. Tuo atveju, kai pateikta ūkinė operacija didina turto vertę, elemente 4.5.2.8.1.5. nurodoma reikšmė „D", kai ūkinė operacija mažina turto vertę – nurodoma reikšmė „K".