« Grįžti

Kaip turi būti teikiama SAF-T rinkmena, jei laikotarpis, už kurį prašoma pateikti SAF-T rinkmeną, patenka į daugiau nei vienerius ūkio subjekto ataskaitinius metus?

Atnaujinimo data: 2019-02-23
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9001

Tokiu atveju SAF-T rinkmena turi būti skaidoma laikotarpiais, atsižvelgiant į ūkio subjekto ataskaitinius metus, t. y., vienoje rinkmenos dalyje negali būti pateikti į skirtingus ataskaitinius metus patenkančių laikotarpių duomenys.

         Pavyzdžiui, jei SAF-T rinkmena teikiama už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31, o ūkio subjekto ataskaitiniai metai prasideda liepos 1 d., tuomet turi būti teikiamos mažiausiai 3 rinkmenos dalys už laikotarpius: nuo 2017-01-01 iki 2017-06-30, nuo 2017-07-01 iki 2018-06-30 ir nuo 2018-07-01 iki 2018-12-31.

Kiekviena rinkmenos dalis dar gali būti skaidoma trumpesniais laikotarpiais, pagal padalinius / informacines sistemas, dalimis. Detalus SAF-T rinkmenos skaidymo galimybių aprašymas pateiktas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, paskelbtoje VMI internetinėje svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/saf-t.