« Grįžti

Kam ir kokia pajamų mokesčio dalis gali būti paskirta?

Atnaujinimo data: 2019-09-03
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.1] Bendroji informacija
Registracijos numeris   KD-345

2020 m. ir vėlesniais metais gali būti paskirta:

  • iki 1,2 proc. pajamų mokesčio - asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą ir (arba);
  • iki 0,6 proc. - politinėms partijoms ir (arba)
  • iki 0,6 proc. - profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą.

2019 metais gyventojai nuo 2018 m. gautų apmokestinamų pajamų galėjo paskirti tokias pajamų mokesčio dalis:

  •  iki 2 procentų šiems paramos gavėjams:

- įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir / ar
- meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;

  •  iki 1 procento - vienai ar kelioms politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra
  •  iki 1 procento — profesinėms sąjungoms ir / ar profesinių sąjungų susivienijimams.
Teisės aktai
LRS  GPMĮ 34 str. 3, 4 d.
LRS  Labdaros ir paramos įstatymas
LRS  LR finansų ministro 2012-02-07 įsakymas Nr. 1K-046 „DĖL SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PERVEDIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR (AR) POLITINĖMS PARTIJOMSTVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 DĖL PRAŠYMO PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ VIENETAMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS FR0512 FORMOS, PAPILDOMO LAPO FR0512P FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO