« Grįžti

Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?

Atnaujinimo data: 2018-12-29
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.3] Asmenys, galintys teikti / gauti paramą
Registracijos numeris   KD-336

Šia teise gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, per praėjusį mokestinį laikotarpį gavęs gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamų pajamų.

Pavyzdys

Gyventojas 2019 m. pageidauja, kad pajamų mokesčio dalis nuo jo 2018 m. gautų pajamų būtų pervesta pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai. Šis gyventojas gali pasinaudoti teise paremti pasirinktą subjektą, nes jis ir 2018 m., ir 2019 m. kalendoriniais metais buvo ir yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, o 2018 m. gavo pajamų, nuo kurių buvo sumokėtas pajamų mokestis.

 

Pagal pateiktą prašymo FR0512 formą paramos gavėjui (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus) iki 2 procentų  (2019 m.) arba iki 1,2 procento (2020 m. ir vėlesniais metais) pervestina pajamų mokesčio suma ir/ar politinei partijai iki 1 procento (2019 m.) arba iki 0,6 procento (2020 m. ir vėlesniais metais), ir / ar profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) iki 1 procento (2019 m.) arba iki 0,6 procento (2020 m. ir vėlesniais  metais) pajamų mokesčio pervestina suma apskaičiuojama nuo:

-gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos mokėtinos pajamų mokesčio sumos (įskaitant sumokėtą  už įsigytą verslo liudijimą), kai gyventojas metinę pajamų mokesčio deklaraciją pateikė iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos.

−nuo bendros pajamų mokesčio sumos, išskaičiuotos mokestį išskaičiuojančio asmens ir gyventojo sumokėtos už įsigytą verslo liudijimą, kai gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos nėra pateikęs ir neprivalo jos pateikti.

Mokestinio patikrinimo metu apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma į pervestiną pajamų mokesčio sumą neįskaitoma.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 34 str. 3 d.
LRS  LR finansų ministro 2012-02-07 įsakymas Nr. 1K-046 „DĖL SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PERVEDIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR (AR) POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-02-07 įsakymas Nr. V-45 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRAŠYMO PERVESTI IKI 2 PROCENTŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS LIETUVOS VIENETAMS, PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, FR0512 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO BEI PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"