Kas yra laikoma renginiu?

Atnaujinimo data: 2019-08-19
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.12.1] Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos
Registracijos numeris   KD-1228

 

Renginiu, kurio dalyviams gali būti mokamos Taisyklėse numatytos kompensacijos, yra laikoma:

- viešasis renginys, kuriuo siekiama visuomenei naudingų tikslų ir kurio metu surinktos lėšos (jeigu tokių lėšų rengiant renginį surenkama) naudojamos tik šio renginio išlaidoms padengti ir (ar) skiriamos labdarai ar paramai arba naudojamos kitiems visuomenei naudingiems tikslams, taip pat

- aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykla, jeigu tokios stovyklos sporto šakos tarptautinė federacija yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą.

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2003-12-02 nutarimas Nr. 1515 „DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO".