Kas yra renginio dalyvis ir kuriais atvejais taikomi nustatyti kompensacijų dydžiai renginių dalyviams?

Atnaujinimo data: 2019-08-19
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.12.1] Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos
Registracijos numeris   KD-1272

 

Renginio dalyviu laikomas asmuo:

- to renginio programos autorius,

 - atlikėjas,

 - šios programos atlikėjams pasirodymą tokiame renginyje padedantis atlikti asmuo ar

 - už šio renginio techninio inventoriaus veikimą, techninės pagalbos teikimą ar visuomenės informavimą atsakingas asmuo,

taip pat

 - aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykloje dalyvaujantis sportininkas,

 - aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykloje dalyvaujantis aukšto meistriškumo sporto specialistas ir fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius, t. y. treneris.

Sporto varžybų, čempionatų dalyviu gali būti laikomas sportininkas, treneris, teisėjas, sekretoriato darbuotojas ir kiti asmenys, kurie atlieka renginio programą bei padeda ją atlikti, jeigu renginys atitinka Taisyklėse apibrėžtą renginio sąvoką.

Svarbu: nustatyti kompensacijų dydžiai taikomi, jeigu renginys atitinka Taisyklių  2.2 papunktyje apibrėžtą renginio sąvoką ir  renginio dalyviai nėra susiję su šiuos renginius vykdančiais pelno nesiekiančiais vienetais darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais ir (arba) už savo veiklą renginyje negaunantys kito atlygio.

Teisės aktai
LRS  LRV 2003-12-02 nutarimas Nr. 1515 „DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO"