« Grįžti

Kiek laiko įmonė turės pasiruošti nuo VMI kreipimosi dėl rinkmenos pateikimo mokestiniam patikrinimui?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8641

Duomenys SAF-T rinkmenoje, reikalingi mokestiniam patikrinimui atlikti, teikiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 121 – 126 straipsniuose nustatyta tvarka ir terminais. Kiekvienu atveju nuo pranešimo mokesčių mokėtojui įteikimo dienos iki duomenų pateikimo (parengimo) dienos turi praeiti ne mažiau kaip 10 dienų.

Duomenys SAF-T rinkmenoje, reikalingi atlikti mokesčių mokėtojo mokestinį tyrimą, teikiami vadovaujantis 2004-05-28 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-108 „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo". Nuo užduoties atlikti mokestinį tyrimą išrašymo dienos iki mokestinio tyrimo atlikimo pradžios bei duomenų pateikimo dienos turi praeiti ne mažiau kaip 5 dienos, išskyrus atvejus, kai mokestinis tyrimas atliekamas dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo, ir taisyklių 14 p. nurodytą atvejį.

Kiekvienu atveju mokesčių administratorius, atsižvelgęs į aukščiau nurodytus teisės aktus bei prašomų duomenų apimtį ir formą, duomenų pateikimo terminą nustato individualiai. Mokesčių mokėtojai, per nustatytą terminą nespėję parengti SAF-T rinkmenos, turėdami pagrįstas ir objektyvias priežastis dėl termino pratęsimo, gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl duomenų pateikimo SAF-T rinkmenoje termino atidėjimo.

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas