« Grįžti

Kokia kalba gali būti pateikta SAF-T rinkmena?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8639

VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo" (2018-10-05 įsakymo Nr. VA-78 redakcija) patvirtinto Aprašo 10 punkte nustatytas reikalavimas SAF-T duomenis pateikti lietuvių kalba. Šis reikalavimas kildinamas iš Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 4 d. nuostatos, jog apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai yra sudaromi lietuvių kalba. Ūkio subjektui SAF-T rinkmenos duomenis mokesčių administratoriui pateikus užsienio kalba, gali kilti poreikis juos išversti. Atvejus, kai ūkio subjektai neturi galimybių apskaitos duomenis pateikti lietuvių kalba bei tam yra pagrįstos ir objektyvios priežastys, mokesčių administratorius vertins individualiai, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintais principais.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
LRS  Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas