Kokia tvarka gyventojams taikomos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos?

Atnaujinimo data: 2020-01-04
Ši informacija skelbiama:
[1.9.7.2] Fiziniams asmenims
Registracijos numeris   KD-4804

Mokesčių lengvatos apmokestinamajam nekilnojamajam turtui taikomos tokia tvarka:

- įgijus teisę į lengvatą, lengvata pradedama taikyti nuo to mėnesio, kurį įgyjama teisė į lengvatą.

Tai reiškia, kad mokestis nebeskaičiuojamas nuo mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas pradedamas naudoti, pvz., žemės ūkio veikloje, laidojimo paslaugoms, švietimo darbe, kitose veiklose ar srityse, kurioms taikomos nurodytos lengvatos;

- praradus teisę į lengvatą, lengvata nebetaikoma nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prarandama teisė į lengvatą.

Lengvata prarandama tą mėnesį, kurį statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti, ar nekilnojamasis turtas nustoja būti naudojamas, pvz., žemės ūkio veikloje, laidojimo paslaugoms, švietimo darbe, ar kitose veiklose ar srityse, kurioms buvo taikomos NTMĮ 7 str. 1 dalyje nurodytos lengvatos.

 

Teisės aktai
LRS  NTMĮ 7 str. 4 d.
LRS  NTMĮ 3 str. 3 d.