« Grįžti

Kokiais būdais užsienio valstybės pilietis gali įsiregistruoti EDS naudotoju?

Atnaujinimo data: 2019-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3.1.1] Fiziniai asmenys
Registracijos numeris   KD-8916

Jei mokesčių mokėtojui atstovauja Mokesčių mokėtojų registre neregistruotas užsienio valstybės pilietis, prisijungimo prie VMI IS priemonės suteikiamos šiais būdais:

1. užsienio juridiniam asmeniui pateikus Užsienio juridinio asmens prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą  /išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro (forma FR0227), prisijungimo priemonės suteikiamos prašyme nurodytam juridinio asmens vadovui ir/ar įgaliotam asmeniui, jei prašyme yra nurodytas juridinio asmens vadovo ir/ar įgalioto asmens elektroninio pašto adresas ir, VMI turimais duomenimis, jis nesinaudoja kitais prisijungimo prie VMI IS būdais. Prisijungimo prie VMI IS priemonės išsiunčiamos elektroniniu paštu;

2. užsienio valstybės piliečiui kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinus asmens tapatybę, AVMI pateikus tinkamai užpildytą Užsienio valstybės piliečio prašymą suteikti prisijungimo prie Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų priemones, prisijungimo priemonės jam suteikiamos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių 18–20 punktuose nustatyta tvarka;

3. užsienio valstybės piliečio prašymą kartu su notaro patvirtintu asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu atsiuntus paštu į bet kurią AVMI, prisijungimo priemonės užsienio valstybės piliečiui suteikiamos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių 18–20 punktuose nustatyta tvarka.