« Grįžti

Kokio dydžio neribotos ir (arba) ribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis?

Atnaujinimo data: 2019-12-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.9] IĮ savininko pajamos
[1.4.8.17] Pajamos iš mažųjų bendrijų
Registracijos numeris   KD-7328

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis laikomos individualios įmonės savininko iš individualios įmonės ir ūkinės bendrijos tikrojo nario iš ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos gauta suma, neviršijanti sumos, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau - VSDĮ) nuostatas skaičiuojamos ir mokamos įmonės savininko, bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD įmokos) įmokos. Pagal VSDĮ individualios įmonės savininko, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės, ūkinės bendrijos ar mažosios bendrijos deklaruoto Valstybinio socialinio fondo valdybos teritoriniam skyriui (toliau - Fondo valdybos teritoriniam skyriui) dydžio suma, kuri kalendoriniais metais išsiimama individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams. Pajamų mokesčio tikslais su darbo santykiais susijusiomis pajamomis laikoma ir atitinkamai apmokestinama pajamų mokesčiu tik faktiškai išsiimta suma, net jei VSD įmokų tikslais deklaruota suma yra didesnė.

 VSDĮ nustato maksimalią sumą („lubas"), iki kurios gali būti skaičiuojamos VSD įmokos:

- Už 2020 metus ši riba yra 53380,20 Eur (1241,40 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 VDU (Vidutinis šalies darbo užmokestis)).

- Už 2019 metus ši riba yra 48856,60 Eur (1136,20 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 VDU (Vidutinis šalies darbo užmokestis)).

- Už 2018 metus ši riba yra 22643,60 Eur (808,70 Eur x 28) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 28 VDU (Vidutinis šalies darbo užmokestis)).

- Už 2017 metus ši riba yra 20753,60 Eur (741,20 Eur x 28) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 28 VDU (Vidutinis šalies darbo užmokestis)).

- Už 2016 metus ši riba yra 21360 Eur per metus (445 Eur x 48) ir 1780 Eur (445 Eur x 4) per mėnesį (suma ne didesnė negu 48 Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių (DPD) per metus ir 4 DPD per mėnesį).

- Už 2015 metus ši riba yra 20688 Eur per metus (431 Eur x 48) ir 1724 Eur (431 Eur x 4) per mėnesį (suma ne didesnė negu 48 Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių (DPD) per metus ir 4 DPD per mėnesį).

Jeigu individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys faktiškai iš įmonės gauna (išsiima) didesnę sumą nei deklaruota Fondo valdybos teritoriniam skyriui, deklaruotą sumą viršijanti išsiimtos sumos dalis nelaikoma su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, išskyrus atvejus kai minėtas pajamas gavęs gyventojas savo metinėje pajamų deklaracijoje pats visą gautą sumą deklaruoja kaip su darbo santykiais susijusias pajamas ir šios pajamos neviršija VSDĮ nustatytos maksimalios sumos ("lubų"), iki kurios gali būti skaičiuojamos VSD įmokos. Tokiu atveju, visa gauta suma, neviršijanti „lubų", apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos. Mokėtinas VSD ir PSD įmokų skirtumas taip pat apskaičiuojamas nuo individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario metinėje pajamų deklaracijoje 02 pajamų rūšies kodu deklaruotos sumos.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 2 str. 34 d.
LRS  Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 str. 2 d. 1 p.