« Grįžti

Kokio laikotarpio apskaitos duomenis įmonės turės pateikti SAF-T rinkmenoje?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8642

Duomenys SAF-T rinkmenoje pagal pareikalavimą teikiami už laikotarpį, prasidedantį nuo 2017 m. sausio 1 d. Pagal 2015-07-01 LRV nutarimą Nr. 699 (2018-02-07 nutarimo redakcija Nr. 128), duomenis teikia pelno siekiantys juridiniai asmenys (išskyrus LR Lietuvos banko įstatymo 42 str. 1 d. nurodytus juridinius asmenis, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas" ir Europos ekonominių interesų grupes ir ūkio subjektus, kuriems iškelta bankroto byla ar bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka), kurių:

1) 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. Eurų, - 2017 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;

2) 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. Eurų, - 2018 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;

3) 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 300 tūkst. Eurų, - 2019 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis.

Pagal nutarimo 7 p. atsiradus pareigai teikti SAF-T rinkmeną pagal aukščiau aprašytus kriterijus, ūkio subjektams išlieka pareiga būti pasirengus teikti buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis SAF-T rinkmenoje, jei finansiniais metais, už kuriuos reikalaujama teikti rinkmeną, jų grynosios pardavimo pajamos viršijo 300 tūkst. eurų.

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 699 DĖL APSKAITOS DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO STANDARTINĖJE APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO