« Grįžti

Kokio laikotarpio buhalterinės apskaitos duomenys teikiami SAF-T rinkmenos dalyje, kai SAF-T rinkmena, parengta pagal 2.01 ar aukštesnę XSD versiją, skaidoma laikotarpiais?

Atnaujinimo data: 2019-02-21
Registracijos numeris   KD-8885

Tokiu atveju kiekvienoje rinkmenos dalyje pateikiama informacija apie ūkines operacijas / ūkinius įvykius per laikotarpį, už kurį teikiama rinkmenos dalis. Pvz., jei ūkio subjektas teikia SAF-T rinkmeną už 2017 – 2018 m. (1.9.1. „Atrankos pradžios data" – 2017-01-01, 1.9.2. „Atrankos laikotarpio pabaiga" – 2018-12-31) ir rinkmeną skaido laikotarpiais į 3 dalis: už 2017 m. (1.9.3. „Laikotarpio pradžia" – 2017-01-01, 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga" – 2017-12-31), už 2018 m. 01 – 06 mėn. (1.9.3. „Laikotarpio pradžia" – 2018-01-01, 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga" – 2018-06-30), už 2018 m. 07 – 12 mėn. (1.9.3. „Laikotarpio pradžia" – 2018-07-01, 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga" – 2018-12-31), tuomet kiekvienoje rinkmenos dalyje teikiama informacija už atitinkamą laikotarpį, nurodytą elementuose 1.9.3. „Laikotarpio pradžia" ir 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga".

Pažymėtina, kad tais atvejais, kai SAF-T rinkmena teikiama už laikotarpį, apimantį mažiausiai vienerius ataskaitinius metus, ir rinkmena skaidoma laikotarpiais, trumpesniais nei ataskaitiniai metai, pagrindinės duomenų bylos elementų grupė 2.1. „Didžioji knyga" teikiama už visus ataskaitinius metus. Jei SAF-T rinkmena teikiama už laikotarpį, į kurį patenka nepilni ataskaitiniai metai, tuomet rinkmenoje arba rinkmenos dalyse, teikiamose už laikotarpį, patenkantį į nepilnus ataskaitinius metus, elementų grupė 2.1. „Didžioji knyga" teikiama už pilną laikotarpį ataskaitinių metų ribose. Ši elementų grupė teikiama kiekvienoje rinkmenos dalyje ta pati arba paskutinio laikotarpio rinkmenos dalyje.

Kitų pagrindinės bylos duomenų grupių duomenys pildomi kiekvieno laikotarpio rinkmenos dalyje: jie gali būti pildomi už visą ataskaitinį laikotarpį arba už pilną trumpesnį laikotarpį ataskaitinių metų ribose kartojant tą pačią informaciją kiekvieno laikotarpio rinkmenos dalyje; arba kiekvieno laikotarpio rinkmenos dalyje teikiami tik su tuo laikotarpiu susiję pagrindinės bylos duomenys.

Pavyzdžiui, ūkio subjektas teikia SAF-T rinkmeną už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2018-06-30 ir rinkmeną skaido laikotarpiais į 4 dalis: už 2017 m. 01 – 06 mėn., už 2017 m. 07 – 12 mėn., už 2018 m. 01 – 02 mėn. ir už 2018 m. 03 – 06 mėn., o jo ataskaitiniai metai prasideda sausio 1 d. Tuomet elementų grupė 2.1. „Didžioji knyga" teikiama tokiu būdu:

 

Rinkmenos dalies laikotarpio pradžia

Rinkmenos dalies laikotarpio pabaiga

Elementų grupės 2.1. „Didžioji knyga" laikotarpis

2017-01-01

2017-06-30

2017-01-01 – 2017-12-31

2017-07-01

2017-12-31

2017-01-01 – 2017-12-31

2018-01-01

2018-02-28

2018-01-01 – 2018-06-30

2018-03-01

2018-06-30

2018-01-01 – 2018-06-30

Detalus 2.1. elementų grupės „Didžioji knyga" teikimas, skaidant SAF-T rinkmeną laikotarpiais, aprašytas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, paskelbtoje VMI internetinėje svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/saf-t.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO