« Grįžti

Kokiu atveju i.SAF-T posistemyje gali būti atmetama įkelta SAF-T rinkmena, pateikiant klaidos pranešimą „Netinkama pateiktos rinkmenos versija“?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9054

SAF-T rinkmena atmetama, pateikiant pranešimą „Netinkama pateiktos rinkmenos versija" tuo atveju, kai klaidingai užpildomas SAF-T rinkmenos antraštės elementas 1.1. „Audito rinkmenos versija" (AuditFileVersion). Šiame elemente turi būti nurodoma šiuo metu aktuali SAF-T XML versija - 2.01. Elemente rinkmenos versija turi būti įrašoma be tarpų, papildomų raidžių ar kitokių simbolių, t.y. „2.01".

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 699 DĖL APSKAITOS DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO STANDARTINĖJE APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO