« Grįžti

Kokiu būdu įmonė turi pateikti savo Didžiosios knygos sąskaitas, jei jos sąskaitų planas yra platesnis arba siauresnis nei atitinkamas SAF-T Aprašo 2 priedo Sąskaitų klasifikatorius?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8631

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.01 ar aukštesnę XSD versiją, ūkio subjektas savo apskaitos sistemoje naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas turi savo nuožiūra sugretinti su SAF-T Aprašo 2 priede nurodyto atitinkamo Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatoriaus sąskaitomis, pagal turinį tiksliausiai arba artimiausiai atitinkančiomis ūkio subjekto sąskaitas. Kai Klasifikatoriuje nėra sąskaitos, pagal turinį atitinkančios ūkio subjekto didžiosios knygos sąskaitos, tokia sąskaita sugretinama su Klasifikatoriaus atitinkamos klasės ar poklasio reikšme „Kita".

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO