« Grįžti

Kokiu būdu pagrindinės duomenų bylos 2.1. „Didžioji knyga“ dalyje pateikiama didžiosios knygos sąskaitų likučių informacija, kai teikiant SAF-T rinkmeną už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį ji skaidoma dar trumpesniais laikotarpiais?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-9061

Tokiu atveju pagrindinės duomenų bylos elementų grupė „2.1 Didžioji knyga" (GeneralLedgerAccounts) turi būti teikiama už visą pilną laikotarpį, už kurį teikiama SAF-T rinkmena, ataskaitinių metų ribose (neskaidyta). Elementų grupė „Didžioji knyga" teikiama kiekvienoje rinkmenos dalyje ta pati arba paskutinio laikotarpio rinkmenos dalyje.

Pavyzdžiui, jei rinkmena teikiama už 2018 m. 01 – 06 mėn. laikotarpį, skaidyta mėnesiais, tuomet elementų grupė „Didžioji knyga" pateikiama kiekvienoje arba paskutinėje rinkmenos dalyje ir joje didžiosios knygos sąskaitų likučiai pateikiami 2018-01-01 ir 2018-06-30 datoms.