« Grįžti

Kokiu būdu pirminių dokumentų dalyje turi būti užpildomas elementas „Ūkinė operacija ar ūkinio įvykio Nr.“ (TransactionID), kai pirminis dokumentas nesukūrė įrašo didžiojoje knygoje arba apskaitoje pirminiai dokumentai neturi sąryšio su didžiąją knyga?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-9081

Tokiu atveju pirminių dokumentų dalyje elementas „Ūkinė operacija ar ūkinio įvykio Nr." (TransactionID) pateikiamas tuščias (neužpildytas).