« Grįžti

Kokiu būdu SAF-T rinkmenoje pildomi Pagrindinės duomenų bylos elementai 2.1.1.10. „Sąskaitos lygis“ ir 2.1.1.11. „Suminės sąskaitos kodas“?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-8996

Elementuose 2.1.1.10. „Sąskaitos lygis" ir 2.1.1.11. „Suminės sąskaitos kodas" nurodoma informacija apie įmonės apskaitos sistemoje naudojamų didžiosios knygos sąskaitų, pateiktų SAF-T rinkmenos elemente 2.1.1.1. „Sąskaitos identifikacinis Nr." (AccountID), hierarchiją įmonės apskaitos sistemoje.

Elemente 2.1.1.10. „Sąskaitos lygis" galima nurodyti tik vieną iš elemento apraše nurodytų reikšmių: „S1L", „S2L", „S", „D1L", „D". Nurodomos reikšmės priklauso nuo to, kokių įmonės didžiosios knygos sąskaitų informacija pateikiama SAF-T rinkmenoje (elemente 2.1.1.1. „Sąskaitos identifikacinis Nr."), t. y., ar pateikiamos tik detalios įmonės apskaitos sistemoje naudojamos didžiosios knygos sąskaitos, ar pateikiama ir detalių, ir suminių sąskaitų informacija. Pavyzdžiui, jei SAF-T rinkmenoje pateikiama tik detalių didžiosios knygos sąskaitų informacija, tuomet jų sąskaitos lygis nurodomas „D1L" (kadangi neteikiama informacija apie jos sumines sąskaitas bei jos pačios neturi subsąskaitų).

Jei SAF-T rinkmenoje teikiama  detalių ir suminių didžiosios knygos sąskaitų informacija, tuomet sąskaitos lygis nurodomas pagal pateiktų sąskaitų hierarchiją įmonės buhalterinėje apskaitoje. Jei teikiama suminės sąskaitos informacija, kuri nėra jokios sąskaitos subsąskaita bei pati turi suminių bei detalių žemesnio lygio subsąskaitų, elemente 2.1.1.10. nurodoma reikšmė „S1L". Teikiant informaciją apie sumines sąskaitas, kurios virš savęs turi aukštesnio lygio suminių sąskaitų bei taip pat pati turi žemesnio lygio suminių sąskaitų, elemente 2.1.1.10. nurodoma reikšmė „S2L". Teikiant informaciją apie sumines sąskaitas, kurios virš savęs turi aukštesnio lygio suminių sąskaitų bei taip pat pati turi žemesnio lygio tik detalių sąskaitų (t. y., neturi žemesnio lygio suminių sąskaitų), elemente 2.1.1.10. nurodoma reikšmė „S". Kai teikiama informacija apie detalias sąskaitas, kurios virš savęs turi aukštesnio lygio suminių sąskaitų, bet pati neturi žemesnio lygio subsąskaitų, elemente 2.1.1.10. nurodoma reikšmė „D".

Elemente 2.1.1.11. „Suminės sąskaitos kodas" nurodoma vienu lygiu aukštesnės suminės Didžiosios knygos sąskaitos kodas (nurodoma elemente 2.1.1.1. „Sąskaitos identifikacinis Nr." pateikta reikšmė). Jei rinkmenoje teikiamos tik detalios Didžiosios knygos sąskaitos, šis elementas neužpildomas.