« Grįžti

Kokiu būdu SAF-T rinkmenoje turi būti pateikiami mokesčių klasifikatorių duomenys elementų grupėje 2.4. „Mokesčių klasifikatorius“?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-8903

SAF-T rinkmenos Pagrindinės duomenų bylos elementų grupėje 2.4. „Mokesčių klasifikatorius" pateikiama informacija apie visus ūkio subjekto apskaitos sistemoje naudojamų mokesčių (PVM, pelno mokesčio, akcizų ir kt.) klasifikatorius.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.01 ar aukštesnę XSD versiją, elementuose 2.4.1.1. – 2.4.1.3.1.7. pateikiama ūkio subjekto apskaitos sistemoje esanti informacija apie naudojamus mokesčių klasifikatorius, o elemente 2.4.1.3.1.8. „VMI mokesčio kodas" pateikiamas sugretintas mokesčio kodas pagal SAF-T Aprašo 2 priedo PVM ir / arba pelno mokesčio klasifikatorius.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO