« Grįžti

Kokiu būdu SAF-T rinkmenoje turi būti pateikti įmonės naudojami analitinės apskaitos klasifikatoriai?

Atnaujinimo data: 2019-02-21
Registracijos numeris   KD-8888

SAF-T rinkmenos Pagrindinės duomenų bylos elementų grupėje 2.6. „Analitinės apskaitos klasifikatorius" pateikiami visi ūkio subjekto apskaitos sistemoje naudojami analitinės apskaitos klasifikatoriai.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.01 ar aukštesnę XSD versiją, elementuose 2.6.1.1. – 2.6.1.4. pateikiama ūkio subjekto apskaitos sistemoje esanti informacija apie apskaitos sistemoje naudojamus analitinės apskaitos klasifikatorius, o elemente 2.6.1.5. „VMI analizės Nr." pateikiamas sugretintas analizės numeris pagal SAF-T Aprašo 2 priedo I skyriaus Analitinės apskaitos „Pelnas" klasifikatorių.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO