« Grįžti

Koks galimas maksimalus SAF-T rinkmenos / rinkmenos dalies dydis?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8886

Siekiant užtikrinti sklandų SAF-T rinkmenos pateikimą, maksimalus vienos SAF-T rinkmenos / rinkmenos dalies dydis, keliant ją į i.SAF-T posistemį rankiniu būdu, yra 100 megabaitų (failui viršijus 100 megabaitų, rinkmena gali būti suglaudinama .zip formatu). Keliant SAF-T rinkmeną / rinkmenos dalį naudojantis programine įranga, kuri užtikrina didelių rinkmenų techninį skaidymą ir siuntimą į i.SAF-T (File Transfer PĮ), maksimalus rinkmenos / rinkmenos dalies dydis yra 2TB.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO