Kuriais atvejais kompensuojamos išlaidos ar jų dalis gali būti apmokestinamos pajamų mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2019-08-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.12.1] Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos
Registracijos numeris   KD-1258

 

Tuo atveju, kai renginio dalyvis nepateikia išlaidas patvirtinančių dokumentų arba kai renginio dalyviui kompensuojamų išlaidų suma viršija šiame nutarime nustatytus dydžius piniginė kompensacija (nepateikus išlaidas patvirtinančių dokumentų) arba nustatytus dydžius viršijanti jos suma apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2003-12-02 nutarimas Nr. 1515 „DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO"