Kuriais atvejais mokesčių administratorius savo iniciatyva gali atleisti mokesčių mokėtoją nuo baudų, delspinigių ir (ar) palūkanų?

Atnaujinimo data: 2019-10-09
Ši informacija skelbiama:
[1.12.11] Atleidimas nuo baudų ir delspinigių (100, 141 str.)
Registracijos numeris   KD-2757

Mokesčių mokėtojas nuo baudų, delspinigių ir (ar) palūkanų turi būti atleidžiamas mokesčių administratoriaus iniciatyva, kai:

1. delspinigius išieškoti netikslinga ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu, t. y. mokesčių administratoriui turint duomenų, patvirtinančių, jog mokesčių mokėtojui – fiziniam asmeniui (taikoma tik fiziniams asmenims) reikia valstybės paramos (asmuo yra pensinio amžiaus, neįgalus, asmeniui reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija, asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą) arba tokia parama jau teikiama (pavyzdžiui, minėtus duomenis patvirtinančius kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, taip pat kitus dokumentus, kuriuose pateikti duomenys apie asmens ir jo šeimos gaunamas pajamas bei turimą turtą), tačiau mokesčių mokėtojas pats nesikreipia dėl atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių;

2. kai mokesčių administratorius turi pakankamai duomenų ir įrodymų, kurie patvirtina tai, kad mokesčių mokėtojas nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;

3. mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žalos biudžetui;

4. mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu ar telefonu, jei suteikta konsultacija centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka buvo įrašyta ir yra galimybė nustatyti skambinantį asmenį - mokesčių mokėtoją (ar jo atstovą), suteiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais.

Bauda nebus skiriama, kol kompetentingos institucijos (ikiteisminio tyrimo institucijos; prokuroras; teismas) nepriims esminių sprendimų dėl asmens kaltės, atsakomybės ir nubaudimo pagal BK:

1. teismui apkaltinamuoju nuosprendžiu nuteisus asmenį, pagal MAĮ skirtina bauda neskiriama;

2. kitais atvejais pagal MAĮ skirtina bauda tuti būti paskirta ir sumokėta (išieškota).

Teisės aktai
LRS  MAĮ 100 str., 141 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. VA-144 DĖL ATLEIDIMO NUO BAUDŲ, DELSPINIGIŲ IR PALŪKANŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO