« Grįžti

Kurie Lietuvos apmokestinamieji asmenys dėl įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą turi pateikti FR0227 formą?

Atnaujinimo data: 2019-01-04
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.1] Fizinio asmens prašymas įregistruoti į MMR / išregistruoti...
Registracijos numeris   KD-7166

 

Investiciniai fondai, ketinantys vykdyti veiklą Lietuvoje, dėl kurios atsirastų prievolė registruotis pridėtinės vertės mokesčių mokėtojais, turi būti įregistruoti MMR ir gauti mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį.

Todėl Investicinio fondo valdymo įmonė turi pateikti Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) užpildytą užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-52 (2013-07-17 įsakymo Nr. VA-44 redakcija). Kartu su FR0227 forma turi būti pateiktas Lietuvos banko sprendimas (2012 m. sausio 1 d. likvidavus Vertybinių popierių komisiją, jos funkcijas perėmė Lietuvos bankas), kuriuo pritariama Investicinio fondo taisyklėms ir prospektui. Dokumentų originalai turi būti grąžinami pateikėjui, AVMI pasilieka sau jų kopijas.

FR0227 formoje Investicinio fondo valdymo įmonė turi užpildyti tokius laukelius:

2 laukelyje „Visas pavadinimas" turi būti įrašomas Investicinio fondo pavadinimas, atitinkantis jo pavadinimą, nurodytą Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendime;

3 laukelyje „Identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje" turi būti įrašomas Investiciniam fondui Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos suteiktas keturių ženklų kodas (pvz., F012);

4 laukelyje „Buveinės adresas užsienio valstybėje" turi būti  įrašomas Investicinio fondo adresas Lietuvoje;

5 laukelyje „Elektroninis pašto adresas" turi būti įrašomas Investicinio fondo elektroninio pašto adresas;

6 laukelyje turi būti įrašomas Investicinio fondo telefonas;

7 laukelio langelis „Ribotos civilinės atsakomybės" turi būti pažymimas ženklu X;

8 laukelis „Prašau įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą" ženklu X turi būti pažymimas langelis ,,Pirmą kartą";

9 laukelyje atitinkamai turi būti pažymimas ženklu X langelis ,,apmokestinamąjį asmenį";

12–19 laukeliuose atitinkamai turi būti įrašomi Investicinio fondo valdymo įmonės duomenys, pvz., ,,UAB Lord Management", kaip nurodyta Lietuvos banko svetainėje https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai.

18–19 laukeliuose turi būti įrašomi vadovo telekomunikacijų rekvizitai užsienio valstybėje ar Lietuvoje (jeigu tokie yra). 18 laukelyje nurodytu vadovo elektroninio pašto adresu VMI išsiunčia prisijungimo prie VMI informacinių sistemų identifikavimo priemones Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse nustatyta tvarka;

21–30 laukeliuose turi būti atitinkamai įrašomi Investicinio fondo apskaitą tvarkančio asmens duomenys, pvz., UAB „Pricewaterhouse Coopers";

32–34 laukeliuose atitinkamai turi būti įrašomos Investicinio fondo numatomos vykdyti veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ne mažiau kaip 6 ženklų);

38 laukelyje nurodoma, kas pateikė prašymą, ir įrašomas šio asmens vardas, pavardė ir kontaktinis telefono numeris.

FR0227 formos A priedo Investicinis fondas pildyti neturi.

Rekomenduojama FR0227 formą pateikti paštu arba tiesiogiai AVMI.

Investiciniam fondui priskiriamas naujas mokesčių mokėtojo tipas – 122 ,,Investicinis fondas". Investiciniam fondui turi būti išduodama FR0700 formos pažyma su joje nurodytu mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. VA-52 DĖL UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ/IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO