« Grįžti

Kuris pirminių dokumentų dalies elementas naudojamas susiejimui su Didžiojoje knygoje apskaitytomis ūkinėmis operacijomis ar ūkinėmis operacijomis?

Atnaujinimo data: 2019-02-23
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-8999

Informacija apie su pirminiu dokumentu susijusį ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašą Didžiojoje knygoje elementų grupėse 4.1. „Pardavimai" (SalesInvoices), 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos" (PurchaseInvoices), 4.3. „Mokėjimai" (Payments), 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)" (AssetTransactions) nurodoma elemente „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr." (TransactionID). Jei pirminiuose dokumentuose pateikta operacija nesukūrė įrašo Didžiojoje knygoje, tuomet elementas „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr." (TransactionID) pateikiamas tuščias.

Elementų grupėje 4.4. „Prekių judėjimas" (MovementOfGoods) informacija apie su pirminiu dokumentu susijusį ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašą Didžiojoje knygoje nurodomas elemente „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr." (TransactionID). Tuo atveju kai nėra galimybės šios informacijos pateikti eilutės lygiu, unikalus Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio numeris Didžiojoje knygoje nurodomas dokumento lygiu elemente „Didžiosios knygos įrašo Nr." (GLTransactionID).