« Grįžti

Kuris teisės aktas reglamentuoja bilietų naudojimo ir apskaitos taisykles?

Atnaujinimo data: 2019-05-14
Registracijos numeris   KD-2825

Nuo 2019-05-14

Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės reglamentuotos VMI prie FM viršininko 2019-05-14 įsakymu Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo" (toliau – taisyklės).

Bilietas, atitinkantis šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra  pinigų priėmimo dokumentas, kuris po jo pardavimo suteikia jį įsigijusiam asmeniui teisę pasinaudoti biliete nurodyta paslauga ir įrodo paslaugos pardavimo ūkinės operacijos įvykdymą.

Šių taisyklių reikalavimai netaikomi tokių bilietų naudojimui ir apskaitai:

1. keleivinio transporto;

2. loterijos;

3. kurių pardavimas fiksuojamas kasos aparatu ir išduodamas kasos aparato kvitas;

4. kurie parduodami, naudojant prekybos (paslaugų teikimo) automatus;

5. kurie parduodami, naudojant tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalus (kai per šiuos terminalus parduodami loterijos bilietai ir tokie terminalai telekomunikacijų ryšių tinklais yra sujungti su centriniu kompiuteriu, užtikrinančiu centralizuotą loterijos bilietų pardavimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2019-05-14 įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"