« Grįžti

Kuris teisės aktas reglamentuoja pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisykles?

Atnaujinimo data: 2019-05-02
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Registracijos numeris   KD-8280

 

Nuo 2019-05-14 įsigalioja naujas teisės aktas:

VMI prie FM viršininko 2019-05-14 įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"

Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės patvirtintos Finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340. (nuo 2019-05-01 neteko galios)

Kvitai naudojami klientams atsiskaitant už prekes (paslaugas) arba perkant iš asmenų prekes ir atsiskaitant su jais grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Kvitai nepakeičia kasos pajamų ar kasos išlaidų orderių ir negali būti išrašomi įnešant pinigus į ūkio subjekto kasą ar juos šioje kasoje išmokant.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2019-05-14 įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"
LRS  LR finansų ministro 2002-10-30 įsakymas Nr. 340 „DĖL PINIGŲ PRIĖMIMO IR PINIGŲ IŠMOKĖJIMO KVITŲ BLANKŲ FORMŲ PATVIRTINIMO IR PINIGŲ PRIĖMIMO IR PINIGŲ IŠMOKĖJIMO KVITŲ BLANKŲ GAMYBOS, ĮSIGIJIMO, NAUDOJIMO IR SUNAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"