« Grįžti

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2019-01-03
Registracijos numeris   KD-8975

Nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) esminiai pakeitimai:

93 straipsnis. Politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas

1. Didesnės kaip dvylika eurų aukos (aukų sumos) suteikimas tam pačiam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui tos pačios politinės kampanijos metu nedeklaravus turto ir pajamų

užtraukia baudą aukotojui nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

4. Išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

6. Telefonu aukojamų aukų iki dvylikos eurų priėmimo, apskaitos ir pervedimo savarankiškam politinės kampanijos dalyviui tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą aukų iki dvylikos eurų rinkimo telefonu paslaugą savarankiškam politinės kampanijos dalyviui teikiančios telekomunikacijų bendrovės vadovui nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

7. Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas neužsiregistravus savarankiškuoju politinės kampanijos dalyviu

užtraukia baudą privalančių registruotis politinių partijų pirmininkams ar privalantiems registruotis asmenims nuo šešių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

8. Kitoks, negu numatyta šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalyse, politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

99 straipsnis. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Tyčinis Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas arba darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

159 straipsnis. Netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų gaminimas, realizavimas, naudojimas

1. Netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų naudojimas prekiaujant prekėmis, kuriomis draudžiama prekiauti be banderolių ar kitų specialių ženklų,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

2. Netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų gaminimas ar realizavimas

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.

3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti prekių konfiskavimą. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų ir jų gaminimo priemonių konfiskavimą.

 160 straipsnis. Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų

1. Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų, kai kasos aparatus privaloma naudoti,

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo penkių šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

161 straipsnis. Kasos aparatų naudojimo tvarkos pažeidimas

1. Kasos aparato naudojimas be nustatyta tvarka įforminto kasos aparato kasos operacijų žurnalo, įregistruoto techninio paso ir teisės aktuose nustatyta tvarka neįregistruoto kasos aparato naudojimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

162 straipsnis. Kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimas

1. Kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Neregistruoto kasos aparato, kuris dubliuoja registruotą kasos aparatą, pakeistos konstrukcijos ar programos kasos aparato naudojimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo devynių šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt eurų.

163 straipsnis. Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas neišdavimas ar netinkamas išdavimas

 1. Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas neišdavimas arba kasos aparato kvito, kuriame nurodyta kita suma, negu sumokėta, išdavimas

užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

3. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padaryti vadovo nurodymu,

užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų ir baudą tokį nurodymą davusiems vadovams nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas išdavimą užtikrinančių priemonių nesiėmimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo aštuonių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio trijų šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 164 straipsnis. Asmeninių ar kasos aparatu neįtrauktų į apskaitą pinigų laikymas kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje arba kasos aparatu įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio neatitikimas

1. Asmeninių ar kasos aparatu neįtrauktų į apskaitą pinigų laikymas kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus atvejus) arba kasos aparatu įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio neatitikimas, kai šis neatitikimas sudaro daugiau negu penkis eurus,

užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo dvidešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Nesiėmimas priemonių, kad būtų užtikrintas grynųjų pinigų įtraukimas į apskaitą kasos aparatu, taip pat užtikrintas įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio atitikimas juridiniuose asmenyse, kurie privalo naudoti kasos aparatus atsiskaitydami su asmenimis už prekes arba paslaugas grynaisiais pinigais,

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų keturiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

178 straipsnis. Žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo tvarkos pažeidimas

1. Žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties rašytinės formos nesilaikymas arba blogesnių atsiskaitymo sąlygų, negu nustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, nustatymas žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyse

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių įmonių vadovams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

3. Klaidingos informacijos apie atsiskaitomąsias ar einamąsias sąskaitas pateikimas žemės ūkio produkcijos ir maisto produktų pardavėjams, taip pat jų neinformavimas apie pasikeitusias sąskaitas

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių įmonių vadovams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

179 straipsnis. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas

1. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas, kai pradelsta skola yra nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas, kai pradelsta skola yra didesnė kaip du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, bet neviršija trisdešimt tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt dviejų eurų,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas, kai pradelsta skola yra didesnė kaip trisdešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt du eurai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

4. Kiti, negu nustatyta šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

180 straipsnis. Teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimas

1. Teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių ir perdirbančių įmonių vadovams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

187 straipsnis.  Ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas

1. Turto ir (ar) pajamų deklaravimo tvarkos pažeidimas, turto ir (ar) pajamų deklaracijų arba kitų su turtu ir (ar) pajamomis susijusių ataskaitų pavėluotas pateikimas mokesčių administratoriui ar nepateikimas, neteisingų duomenų įrašymas į mokesčių administratoriui pateiktas turto ir (ar) pajamų deklaracijas arba kitas ataskaitas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

2. Ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas, ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pavėluotas pateikimas ar nepateikimas, neteisingų duomenų įrašymas į mokesčių administratoriui pateiktas ataskaitas, deklaracijas ar kitus mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingus dokumentus, neteisingų duomenų pateikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą pateikti ataskaitas, deklaracijas ar kitus mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingus dokumentus ir duomenis privalantiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų.

3. Deklaracijų arba nustatyta tvarka patvirtintų ataskaitų ar kitų dokumentų ir duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną ar turtą nepateikimas mokesčių administratoriui, siekiant išvengti mokesčių ar kitokių įmokų, kurių suma neviršija vieno šimto bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, po to, kai ši institucija raštu priminė apie pareigą juos pateikti,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus ir duomenis privalantiems asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio keturiasdešimt eurų.

4. Duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą, žinant, kad jie neteisingi, įrašymas į deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas arba į kitus mokesčių administratoriui ar kitai valstybės įgaliotai institucijai pateikiamus dokumentus, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija vieno šimto bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus privalantiems asmenims nuo šešių šimtų penkiasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.

188 straipsnis. Sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymas

1. Sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki penkių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.

189 straipsnis. Registravimosi mokesčių mokėtoju tvarkos pažeidimas

1. Mokesčių mokėtojo registravimo duomenų nepateikimas ar pavėluotas pateikimas mokesčių mokėtojus registruojančiai įstaigai, neteisingų duomenų pateikimas, taip pat pakeistų arba papildomų mokesčių mokėtojo registravimo duomenų nepateikimas ar pavėluotas pateikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų.

2. Registravimosi atskirų mokesčių mokėtoju, kai tai nustatyta atitinkamų mokesčių įstatymuose, tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

190 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimas

Neteisėtas informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt eurų.

191 straipsnis. Pažymų apie fiziniams asmenims išmokėtas sumas pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos ir vardinių sąrašų pateikimo tvarkos pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytos pažymų apie fiziniams asmenims išmokėtas sumas pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nurodytų asmenų vardinių sąrašų nepateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai ar pavėluotas pateikimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

192 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčių ar kitų įmokų a

1. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčių ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčių ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką pažeidusiam asmeniui nuo dviejų šimtų dvidešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų devyniasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

Teisės aktai
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS ĮSTATYMAS