Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020 m.

Atnaujinimo data: 2019-12-30
Ši informacija skelbiama:
[1.13.0] 2020 metais
Registracijos numeris   KD-9044

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. birželio 13 d. priėmė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2244 (toliau – NTMĮ pakeitimo įstatymas).

NTMĮ pakeitimo įstatymo pakeitimai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 dienos ir taikomi nustatant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokesčio tarifus.

Mokesčio tarifų nustatymo tvarkos pakeitimai:

Savivaldybių tarybos, siekdamos, kad kitą mokestinį laikotarpį galiotų nauji nekilnojamojo turto ir (arba) mokesčio tarifai, juos turi nustatyti ne iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos, o iki liepos 1 dienos. Tais metais, kai atlikto masinio vertinimo metu (šis vertinimas atliekamas kas 5 metus) nustatoma nauja nekilnojamojo turto mokestinė vertė, tarifai turi būti nustatomi iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos. Savivaldybių taryboms nurodytais terminais nenustačius naujų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų, kitą mokestinį laikotarpį galiotų paskutiniai nustatyti tarifai, t. y. tie tarifai, kurie buvo patvirtinti vėliausiu savivaldybės tarybos sprendimu. Jeigu šių mokesčių tarifai būtų nustatomi ar keičiami po liepos 1 dienos ar gruodžio 1 dienos (kai nustatoma nauja  nekilnojamojo turto mokestinė vertė), tai nustatyti ar pakeisti tarifai savivaldybės teritorijoje būtų taikomi tik dar kitą mokestinį laikotarpį, einantį po būsimo mokestinio laikotarpio.

Pavyzdys

Savivaldybės taryba 2020 m. rugpjūčio 15 d. (t.y. po liepos 1 d.) sprendimu nustato nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2021 m. mokestiniam laikotarpiui. Tokiu sprendimu nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai šios savivaldybės teritorijoje būtų taikomi ne 2021 m., o 2022 m. mokestiniu laikotarpiu.