« Grįžti

Nuo kada VMI prie FM numatoma prašyti iš mokesčių mokėtojų buhalterinės apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8632

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo" (2018-02-07 nutarimo redakcija Nr. 128) 3.1. punkto nuostatas ūkio subjektai buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje turės teikti pagal pareikalavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai jos funkcijoms atlikti, t. y. atliekamo kontrolės veiksmo metu.

VMI gali paprašyti pateikti buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis SAF-T rinkmenoje, atliekant kontrolės veiksmus 2019 m., tų mokesčių mokėtojų, kurių:

a) 2015 m. grynosios pardavimo pajamos viršijo 8 mln. EUR – už laikotarpį pradedant nuo 2017 m.

b) 2016 m. grynosios pardavimo pajamos viršijo 700 tūkst. EUR – už laikotarpį pradedant nuo 2018 m.

Startavus i.SAF-T posistemiui, mokesčių mokėtojai bet kuriuo metu galės išbandyti savo parengtas SAF-T rinkmenas vertinimo aplinkoje ir neatliekant kontrolės veiksmų.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO