« Grįžti

Pagal kokią XSD versiją ir kokia Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija vadovaujantis galima parengti SAF-T rinkmeną, teikiant buhalterinės apskaitos duomenis už 2017 m.?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8906

Ūkio subjektai SAF-T rinkmeną už 2017 m. gali parengti:

- pagal 2.01 ar aukštesnę XSD (SAF-T XML struktūros aprašo) versiją, paskelbtą VMI interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/saf-t, parengtą vadovaujantis Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija, taikoma už 2017 ir vėlesnius metus teikiamiems duomenims, patvirtinta 2015-07-21 VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-49 (2018-10-05 įsakymo Nr. VA-78 redakcija) (Aprašo 1 priedo I skyrius);

- pagal 1.1 XSD (SAF-T XML struktūros aprašo) versiją, paskelbtą VMI interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/saf-t, parengtą vadovaujantis Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija, taikoma už 2017 metus teikiamiems  duomenims, patvirtinta 2015-07-21 VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-49 (2018-10-05 įsakymo Nr. 78 redakcija) (Aprašo 1 priedo II skyrius).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO