« Grįžti

Pozityviosios pajamos

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Ši informacija skelbiama:
[1.10.3] Sąvokos (2 str.)
[1.10.12.7.1] Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-5227

Pozityviosios pajamos – kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamos ar jų dalis, įskaitomos į Lietuvos vieneto pajamas šio Įstatymo 39 straipsnyje nustatyta tvarka. Kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos ar jų dalis įskaitomos paskutinę kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio dieną proporcingai Lietuvos vieneto valdomų akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti skaičiui

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 29 d.
LRS  LRV 2002-04-12 nutarimas Nr. 517 „DĖL POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMO, ĮTRAUKIMO Į KONTROLIUOJANČIO LIETUVOS APMOKESTINAMOJO VIENETO ARBA LIETUVOS NUOLATINIO GYVENTOJO PAJAMAS TVARKOS IR PAJAMŲ, NEĮTRAUKIAMŲ Į POZITYVIĄSIAS PAJAMAS, RŪŠIŲ PATVIRTINIMO"